لطفا جهت واریز وجه شهریه یا سایر موارد مبالغ خود را میتوانید به شماره باشگاه تیراندازی با کمان دانا به نام آقای شعبانی به حساب زیر واریز نمایید :

 

نام صاحب حساب :

 مهدی شعبانی

شماره حساب: 

 6280-2314-8297-6429

نام بانک :

 بانک مسکن